Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Sinds oktober 2018 is het veiligheidsmanagementsysteem van ons bedrijf gecertificeerd aan de hand van de norm: “VGM Checklist Aannemers, VCA*versie 2008/5.1.”

Veiligheid, Gezondheid & Milieu staan bij ons zeer hoog in het vaandel. Door middel van dagelijkse begeleiding door de VGM Coördinator en het management, onder toezicht van de directie, worden deze 3 elementen continu betrokken in alle productie- en service procedures binnen ons bedrijf.

  • TRI’s (Taak Risico Analyses) en LMRA’s (Last Minute Risk Analysis) worden voortdurend getoetst en, waar nodig, bijgesteld.
  • Middels zg. toolboxmeetings blijven onze medewerkers steeds alert en op de hoogte van gevaren in hun (werk)omgeving en van de vele manieren om hun werk veilig(er) uit te voeren en om ook de veiligheid van iedereen in hun (werk)omgeving te waarborgen.
  • De door ons frequent uitgevoerde WPI’s (werkplek inspecties) op locatie bij onze relaties zijn vooral bedoeld om daadwerkelijk toe te zien op de veiligheid van onze medewerkers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden én om onze medewerkers continu te motiveren om V G M als een vanzelfsprekendheid te zien bij hun werkzaamheden.
  • Naast de bedrijfs- en werk gebonden opleidingen worden, met behulp van een uitgebreid opleiding systeem, al onze medewerkers getraind in alle facetten van V G M.

Kortom: Naast Veilig werken houden we actief rekening met de Gezondheid van al onze medewerkers en die van iedereen waarmee ze bij hun werk in aanraking komen. Door op een verantwoorde manier om te gaan met het Milieu, waarin we allemaal werken en leven, doen we ook onze uiterste best om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (M V O) op de juiste manier gestalte te geven. Het betekent dat we ons verantwoordelijk voelen voor de effecten van ons werk op mens en milieu.

Daarom is óók duurzaam ondernemen voor ons een integraal onderdeel van ons V G M beleid.

VCA Ster logo vca